אנשי צוות

הרב שלמה רסקין

מנכ"ל בית חנה
[email protected]

הרב אברהם חדד

סמנכ"ל עמותת בית חנה
[email protected]

הגב' סימי זלמנוב

מנהלת ביה"ס בית חנה
[email protected]

הגב' קרן חדד

מנהלת פנימית בית חנה
[email protected]

הגב' בשי גרוזמן

רכזת בנות השלוחים-נעל"ה
[email protected]

הגב' זעלדא דריי

מזכירה בנות השלוחים-נעל"ה
[email protected]

הגב' רחל זילברשטרום

רכזת כיתות י"א - י"ב
[email protected]

הגב' מוסיא רוזנפלד

רכזת לימודים, בנות השלוחים-נעל"ה
[email protected]

הגב' רבקי מישולובין

יועצת חינוכית ביה"ס
[email protected]

הגב' דבורה לאה זילברשטרום

רכזת כיתות ט' - י'
[email protected]

הגב' דינה ווילשנסקי

רכזת חברתית
[email protected]

הגב' בלומי לנדא

רכזת שיעורי עזר, בנות השלוחים-נעל"ה
[email protected]

הגב' פנינה שפרינגר

מזכירה פנימיית בית חנה
[email protected]

הגב' מושקא מיודובניק

רכזת פעילות בפנימיה
[email protected]

הגב' אביגיל בקשי

אם בית, כיתות י' & י"ב
[email protected]

הגב' בתשבע הסופר

אם בית, כיתות ט' & י"א
[email protected]

הגב' חנה לאזאר

אחות הפנימיה
[email protected]

הגב' שרי פטשניק

רכזת עו"ס פנימיה
[email protected]

הגב' לאה פרידמן

גזברית ראשית
[email protected]

הגב' עדינה רובנשטיין

גזברות בית חנה
[email protected]