אנשי צוות

הרב שלמה רסקין

מנכ"ל בית חנה

[email protected]

הרב אברהם חדד

סמנכ"ל בית חנה

[email protected]

הגב' סימי זלמנוב

מנהלת ביה"ס בית חנה

[email protected]

הגב' קרן חדד

מנהלת פנימית בית חנה

[email protected]

הגב' בשי גרוזמן

מנהלת בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected] 

הגב' זעלדא דריי

מזכירה בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected]

הגב' מוסיא רוזנפלד

רכזת לימודים, בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected]

הגב' רבקי מישולובין

יועצת חינוכית ביה"ס 

[email protected]

הגב' דבורה לאה זילברשטרום

רכזת כיתות ט' – י' 

[email protected]

הגב' רחל זילברשטרום

רכזת כיתות י"א – י"ב 

[email protected]

הגב' דינה ווילשנסקי

רכזת 'שבילי חנה' 

[email protected]

הגב' בלומי לנדא

רכזת שיעורי עזר, בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected]

הגב' פנינה שפרינגר

מזכירה פנימית בית חנה 

[email protected]

הגב' מושקא מיודובניק

רכזת פעילות בפנימיה 

[email protected]

הגב' אביגיל בקשי

אם בית, כיתות י' & י"ב

[email protected]

הגב' בתשבע הסופר

אם בית, כיתות ט' & י"א 

[email protected]

הגב' נחמה דינה קיי

מתווכת כיתה י"ב & רכזת בוגרות הפנימיה

[email protected]

הגב' שרי פטשניק

רכזת עו"ס פנימיה 

[email protected]

הגב' חנה לאזאר

אחות הפנימיה

[email protected]

הגב' עדינה רובנשטיין

גזברות בית חנה

[email protected]