אנשי צוות

הרב שלמה רסקין

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי

הגב' סימי זלמנוב

מנהלת ביה"ס בית חנה

[email protected]

הגב' קרן חדד

מנהלת פנימית בית חנה

[email protected]

הגב' בשי גרוזמן

מנהלת בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected] 

הגב' זעלדא דריי

מזכירה בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected]

הגב' מוסיא רוזנפלד

רכזת לימודים, בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected]

הגב' רבקי מישולובין

יועצת חינוכית ביה"ס 

[email protected]

הגב' דבורה לאה זילברשטרום

רכזת כיתות ט' – י' 

[email protected]

הגב' רחל זילברשטרום

רכזת כיתות י"א – י"ב 

[email protected]

הגב' דינה ווילשנסקי

רכזת 'שבילי חנה' 

[email protected]

הגב' בלומי לנדא

רכזת שיעורי עזר, בנות השלוחים-נעל"ה

[email protected]

הגב' פנינה שפרינגר

מזכירה פנימית בית חנה 

[email protected]

הגב' מושקא מיודובניק

רכזת פעילות בפנימיה 

[email protected]

הגב' אביגיל בקשי

אם בית, כיתות י' & י"ב

[email protected]

הגב' בתשבע הסופר

אם בית, כיתות ט' & י"א 

[email protected]

הגב' נחמה דינה קיי

מתווכת כיתה י"ב & רכזת בוגרות הפנימיה

[email protected]

הגב' שרי פטשניק

רכזת עו"ס פנימיה 

[email protected]

הגב' חנה לאזאר

אחות הפנימיה

[email protected]

הגב' עדינה רובנשטיין

גזברות בית חנה

[email protected]