.

ההרשמה

הרישום לתוכנית בנות השלוחים – נעל"ה לשנת הלימודים תשפ"א,
יפתח בעזרת ה' בי"ט כסליו תשפ"א (17.12.19).